Jazz Tibet Club | Divadlo hudby Olomouc | Divadelní flora Olomouc | Webrider - katalog odkazů | Chaty a chalupy k pronájmu | Forum o chorvatsku
Chorvatské Národní parky a chráněnné oblasti
Národní park Brijuni

Chorvatsko oplývá mnoha známými přírodními úkazy. Na celém území se nalézá 960 přírodních rezervací a z toho je 8 národních parků, 6 přírodních parků a celkem 69 zvláštních rezervací. Prvním počinem v aktivní ochraně přírody na území Chorvatska bylo v roce 1910 vyhlášení Plitvických jezer za národní park. V roce 1946 došlo k profesionalizaci ochrany přírody za pomoci vlády, vznikla ústava pro ochranu přírodních jedinečností. Každý z parků je veden samostným orgánem a dále podléhá státnímu dozoru ministerstva ochrany životního prostředí a územního rozvoje. Na území Chorvatska je 5320 kilometrů čtverečných pod státní ochranou, což je cca 6,07% celkové rozlohy Chorvatska. Chorvatsko má bohatou flóru, avšak poměrně chudé zastoupení fauny. V zemi rostou tisíce endemických druhů rostlin. Původním porostem byly listnaté lesy zejména z dubu cesmínu, který je v dnešní době téměř ojedinělý. Neroste zde však jen dub, ale lze obdivovat fíkovníkíky, olivové háje, morušovníky nebo jedlé kaštany. Co se týče živočišné říše, na území Chorvatska žije několik druhů savců. Podmořský svět je bohatý jak na floru, tak na faunu. Nad hlavami poletují v přímořských oblastech racci, kormoráni či mořské vlaštovky. V národních parcích lze nalézt celou řadu jiných druhů ptáků.

  1. Brijuni
  2. Kornati
  3. Krka
  4. Mjlet
  5. Paklenica
  6. Plitvická jezera
  7. Risnjak
  8. Severní Velebit

Tři národní parky jsou umístěny na chorvatských ostrovech (Brijuni, Kornati, Mjlet), dva se nacházejí v přírodním krasu (Plitvická jezera a vodopády Mjlet) a další dva jsou v pohoří Velebit (Severní Velebit, Risnjak a Paklenica). Nejznámějším parkem jsou Plitvická jezera, ta se skládají z šestnácti jezer mezi sebou spojených vodopády a obklopené lesním porostem. Na západě Istrijského pobřeží se rozprostírá Národní park Brijuni, který je tvořen dvěma většími ostrovy a dvanácti menšími ostrůvky. Druhým ostrovním národním parkem jsou Kornati. Jedná se o shluk více než 150 ostrovů, ostrůvků a skal. Mljet je nejzelenější Jadranský ostrov a národní park nacházející se jihozápadně od Dubrovníku. Je unikátní svými jezery a unikátními lesy. Na nejkrásnější krasové řece Krky se nachází národní park Krka. V horských oblastech jsou národní parky Severní Velebit, Paklenica a Risnjak, se velké oblibě zájmu horolezců, jeskyňářů a botaniků.

Oficiální stránky národních parků Chorvatska