Jazz Tibet Club | Divadlo hudby Olomouc | Divadelní flora Olomouc | Webrider - katalog odkazů | Chaty a chalupy k pronájmu | Forum o chorvatsku
Národní park Krka

Národní park Krka

Národní park Krka

Nedaleko města Šibeník ve střední Dalmácii se nachází národní park Krka. Byl založen v roce 1985 na středním a dolním toku řeky Krky, největší řeky severní Dalmácie. Pramení v Dinárském pohoří pod vrchem Krševac a její tok je dlouhá 73 kilometrů. Park se rozkládá na ploše 102 kilometrů čtverečných, je tvořen spoustou kaskád, hrází, peřejí a vodopádů z nichž největší dosahuje výšky 48 metrů. Hráze a kaskády vznikají po dlouhá staletí podobně jako na Plitvických jezerech působením eroze a rozpadem vápence. Na několika místech řeka tvoří úzký a hluboký vápencový kaňon, jehož stěny jsou vysoké až 200 metrů. Na rozdíl od Plitvických jezer, v národním parku Krka je koupání povoleno. V centrální části parku se nachází Skradinské vodopády. Tyto tvoří sedmnáct travertinových teras, hrází a vodopádů, které pouští vodu z výšky 37,5 metrů. Největší podívaná je koncem jara, kdy řeka Krka dosahuje nejvyššího vodního stavu. Nad Skradinskými vodopády je přístaviště výletních lodí, ze kterého jezdí pravidelně pořádané vyjížďky k jezeru Visovac. Jezero je dlouhé 3,5 kilometru a šikoré 800 metrů. Cílem plavby je ostrůvek uprostřed jezera na kterém se nachází klášter františkánů.

Historie parku Krka

Památky

Nedaleko obce Kistanje uprostřed kaňonu řeky Krky leží klášter svatého Archanděla z 15. století, který byl postaven na základech poustevního kláštera. Ten byl ve své době jedním z nejdůležitějších duchovních center pravoslavné eparchie se Sídlem v Šibeníku. První písemné zmínky o klášteru se datují do roku 1402. Vedle kostela stojí kostel v Byzantském stylu a velká budova semináře, jenž byl postaven v nedávné době. Pod klášterem leží hřbitov, jenž nebyl nikdy pro návštěvníky zpřístupněn.

Národní park - klášter františkánů uprostřed ostrova Visovac

Uprostřed jezera Visovac se nachází stejnojmenný ostrov s františkánským klášterem Panny Marie Milosrdné a kostelem Panny Marie Visovac. Původně na jeho místě stál kostel zasvěcený apoštolu Pavlovi ze 14. století. V roce 1445 byl augustiniánský klášter rozšířen a upraven františkány, kteří se zde usadili. Klášter byl též využíván jako azyl pro obyvatele Bosny, kteří byli utlačováni Turky. Dnešní konečnou podobu dostal až v 18. století. Uprostřed kostela se nachází obraz Panny Marie, který se sem dle staré legendy dostal spolu s františkány, kteří utekli před nájezdy Turků z Bosny a zde našli své útočiště. Nachází se zde mnoho archeologicky cenných předmětů, je zde sbírka historického prádla či nádobí. Bohatá klášterní knihovna obsahuje velmi cenné prvotisky zejména potom bajky z 15. století.

Doprava

Klimatické podmínky

Region Šibeník patří mezi nejslunnější části Chorvatska. Ovládá je středomořské klima. Dolní tok řeky Krky je ovlivněn mořem, vnitrozemí je jím také výrazně ovlivněno na horním toku. Průměrná roční teplota vzduchu v zimních měsících je cca 7°C naopak v létě se pohybuje kolem 25°C. V roce je cca 100 úplně jasných dní a asi 90 dní přeháněk. Oblast okolí Šibeníku se těší 2600 hodinám slunečního svitu za rok. Nejvíce srážek spadne během léta, zejména v období od října do února, naopak nejsušším je měsíc červenec. Vlhkost zde dosahuje 57%.

Fauna a flóra

Povodí řeky Krky je vysoce ceněné mezi ornitology. Druhové bohatství zdejší flóry je značné, počet druhů se odhaduje na 220 převážně přímořských rostlin. Zláštností flóry přírodního parku Krka je výskyt endemických nebo velmi vzácných rostlin v trhlinách vápencových bloků kaňonů řeky Krky. Ve stinných a vlhkých travertinových jeskyních dominuje mech. Povodí řeky pokrývá nízký většinou smíšený les často s travnatým vřesovištěm a houštinami.

Odkazy

Oficiální stránky: Národní park Krka