Jazz Tibet Club | Divadlo hudby Olomouc | Divadelní flora Olomouc | Webrider - katalog odkazů | Chaty a chalupy k pronájmu | Forum o chorvatsku
Chorvatské ostrovy

Ostrov Cres

Ostrov Cres

Ostrov Cres je druhým největším ostrovem Chorvatska a se svou celkovou rozlohou téměř 406 km² je největším jadranským ostrovem severní části Kvarnerského zálivu. Má protáhlý tvar o délce 66 km a šířce 2 – 12 km. Sever ostrova je z velké části hornatý, nejvyššími vrcholy ostrova jsou Gorice (648 m) a SIS (638 m) nabízející jedinečný výhled na zátoku Kvarner. Zdejší pobřeží je skalnaté, pusté bez většího členění a téměř neobydlené. Území je pokryto vysokými a hustými lesy (dub, habr, jilm, kaštan), střední a jižní část pokrývají holé pastviny. Uprostřed ostrova se nachází neobvyklé sladkovodní jezero Vransko (5,75 km²) s hloubkou průměrně 60 metrů, které slouží od roku 1953 jako bohatá zásobárna pitné vody pro města Cres a Lošinj. Jeho hladina je 13 metrů nad mořem a dno končí v hloubce 68 metrů pod hladinou moře. Vransko podléhá přísným omezením, koupání je zde zakázáno. Na jihu, v městu Osor je Cres propojen zvedacím mostem se sousedním ostrovem Lošinjem. Zdejší pobřeží je značně členité, plný spousty zátok a krásných oblázkových pláží.

Cres oplývá bohatým bohatstvím fauny a flory, může se pochlubit výskytem více než 1300 rostlinných a živočišných druhů a vysokým počtem endemitů. Na ostrově jsou dvě ornitologické rezervace, které byly zřízeny k ochraně, zachování a dalšímu rozvoji hnízdišť dnes již velmi vzácného Supa bělohlavého. V městě Beli na návštěvníky čeká jedinečné ekocentrum s autochtonními druhy fauny a slouží zároveň jako útulek pro zraněné opeřence.

Hlavní dopravní tepna ostrova je silnice vedoucí ze severu z města Porozina, přes Cres až na jih do Osoru, odkud je možno dále pokračovat přes most spojující Cres s ostrovem Lošinj. Na pevninu jezdí pravidelná trajektová linka Porozina–Brestova, s ostrovem Krk jej spojuje linka Merag-Valbiska.

Města

Beli

Město Beli

Beli je jednou z nejstarších osad ležících na východním pobřeží severní části ostrova. Vesnice je bohatá na kulturní a historické památky, mezi nejznámější patří farní kostel s půlkruhovou apsidou ve kterém se nachází několik cenných hlaholských nápisů. Na městském hřbitově se nachází jednolodní gotický kostel svatého Antonína. Obyvatelé Beli se odjakživa věnují rybolovu, zemědělství a chovu dobytka. Dnes se Beli s jeho krásnými oblázkovými plážemi a dobře chráněným přístavem stalo vyhledávaným turistickým střediskem. V nedaleké blízkosti se nachází krásné lesy Tramontane, výchozí bod dlouhých procházek přírodou.

Město Cres

Město Cres, leží v severovýchodní části ostrova, je historickým, kulturním, společenským a správním celkem celého ostrova Cres. Až do konce nadvlády Benátčanů zůstával Cres uzavřen uvnitř městských hradeb a pouze dva kláštery se nacházeli vně. V 19. století v období rozvoji mořeplavectví a loďařství došlo k velkému rozkvětu, město se začalo šířit více na jih a západ.

Město Cres

Vstupním bodem města je středověký přístav Madrac, nacházející se v historickém centru, na něj navazuje Knížecí palác, městská lodžie se sloupovitým podloubím, radnice a Městská brána s hodinovou věží. Nad přístavem lze spatřit baštu z 16. století. Na okraji města se nachází Marina, domov mnoha lodí a lidí. Pro vstup do historického jádra města je nutné projít jednou ze tří bran pocházejících z období benátské republiky. Zde již na návštěvníky čeká labyrint úzkých uliček se zbytky městského opevnění tvořícího společně s tichými náměstíčky a zákoutími plných květin, širokými nábřežími lemovanými kavárnami tu skutečně pravou středomořskou atmosféru. Nejstarší stavba města románsko-gotický kostel sv. Izidora ze 12. stol., je zasvěcena patronovi Cresu. K dalším zajímavým památkám patří goticko renesanční kostel svaté Marie Sněžné a palác Arsan s ceněnou sbírkou historických rukopisů. Mezi exponáty je i tzv. Hlaholský misál (1494), což je nejstarší tištěná kniha v Chorvatsku.

Ke koupání vybízí oblázkové, štěrkové či kamenné pláže, místy doplněné betonovými a travnatými plochami, všechny jsou vhodné zejména pro děti či starší lidi. S křišťálově čistým mořem si na své přijdou i vyznavači potápění. Kromě potápění jsou zde velmi stejně dobré podmínky i pro windsurfing, jachting a mořský rybolov.

Martinščica

Obec Martinščica je malebné městečko s poměrně novodobou historií ležící ve velké zátoce směrem na jihozápad. Jeho historickým jádrem je františkánský klášter z 16. století a Castello sforza ze 17. století. V současné době je Martinščica obklopen bohatou středomořskou vegetací. Severně od města, v nedotčené přírodě se nachází jedinečné oblázkové pláže s překrásnou vodou, dávající odpočinek tělu i duši.