Jazz Tibet Club | Divadlo hudby Olomouc | Divadelní flora Olomouc | Webrider - katalog odkazů | Chaty a chalupy k pronájmu | Forum o chorvatsku
Chorvatské ostrovy

Ostrov Vis

Ostrov Vis zaujímá polohu asi 90 km² a je nejvzdálenějším ostrovem od dalmáckého pobřeží. Pobřeží je značně členité, se spoustou skrytých zátok a pláží jako jsou například Velo žalo, Gusarica nebo Nova Pošta. Právě díky zátokám – skrytým krásám si Vis velice oblíbily jachtaři. Vnitrozemí je z velké části hornaté, nejvyššími vrcholky jsou Hum (587 m), Sveti Duh (563 m) a Mali Hum (514 m). Přestože je ostrov převážně skalnatý, ve vnitrozemí se nachází úrodná půda, ve které se daří obzvláště vinné révě, olivám a ovoci. Na ostrově panuje ideální středomořské klima s příznivými teplotami i mimo hlavní sezónu. Ostrov má spoustu jeskyní včetně nejznámější Modré jeskyně na nedalekém ostrůvku Biševo. Jižní pobřeží je tvořeno spoustou malých zátok včetně proslulé zátoky Stiniva s malou oblázkovou pláží. Mezi další známé pláže patří: Ploče, Taleška mala, Taleška vela, Mala Travna, Vela Travna, Srebrena a další.

První obyvatelé středomořského původu sídlili na Visu již ve 3tis. př. n. l. Ve druhém tisíciletí byly vytlačeny Ilyry, kteří se zde usadili až do 4. – 5. stol. př. n. l. V období řecké nadvlády si Vis vybral Dionýsos ze Syrakus coby útočiště řecké armády. Nechal zde položit základy města Issa a dal tak vzniknout prapůvodní podobě historického centra ostrova, nynějšímu městu Vis. V pozdějších letech se v ovládnutí území vystřídali, Římané, Byzanci a v roce 1420 si jej podmanili Benátčané. Za doby napoleonských válek zde měli útočiště Angličané, dodnes jsou patrné zbytky pevností. Po skončení napoleonského tažení připadl Vis Rakousku (1814). Na základě Rapalské smlouvy z roku 1921 ostrov připadl Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS). Od dubna roku 1941 ho okupovali Italové, pod jejichž nadvládou zůstal až do kapitulace Itálie v roce 1943. Poté sloužil jako vojenská základna a velitelství jugoslávského námořnictva a až do roku 1989 byl veřejnosti zcela nepřístupný. Ve druhé světové válce odtud maršál Tito řídil partyzánské operace a konaly se zde stěžejní schůzky mezi partyzány a Jugoslávkou exilovou vládou. Pod vrcholkem hory Hum se nachází jeskyně, ve které zasedal štáb a ve které se uskutečňovali válečné porady. Tato dostala název po velkém vojevůdci Titovi a určitě stojí za zhlédnutí.

Města

Město Vis

V hlubokém zálivu Vis v severovýchodní části ostrova leží stejnojmenné městečko s přístavem. Původně zde byly dvě osady Kut a Luka, které se v 16. století spojili. Zdejší obyvatelé vyznávají tradiční ekonomické hodnoty, osada je oblastí zemědělství, pěstování vinné révy, vinařství a rybolovu. Místní přístav je velmi rušný a nabízí pravidelné trajektové spojení se Splitem. Z přístavu vede silnice do městečka Komiža na východu ostrova.

Na severozápadním pobřeží Zátoky Vis se nachází pozůstatky někdejší řecko-římské Issy. Na poloostrůvku Prirovo stojí františkánský klášter, v jehož základech byly odkryty zbytky římského divadla. Na východní straně se rozkládá římské fórum – agora. V muzeu ve městě Vis je sbírka s původním názvem Issa, ukazující antické nálezy: bronzovou hlavu bohyně Afrodity, Artemidy z Praxitelova okruhu, sbírku jihoitalských váz či terakotové figurky místní výroby. Část z předmětů je v současné době umístěna v muzeu ve Vídni. Nedaleko města Vis je jediná farma středomořských palem na celém pobřež